Pijlers>Opleiding>Kosten en bekostiging>Onderwerpen>Vergoeding van opleidingsactiviteiten

Kosten en bekostiging

Vergoeding van opleidingsactiviteiten

Commissie Visie Opleidingen

 

In 2010 heeft de Raad Opleiding een commissie opgericht met onder andere de opdracht om de Raad te informeren over kosten en bekostiging van de opleiding. Het opleiden van medisch specialisten is immers een arbeidsintensieve en kostbare aangelegenheid die grotendeels uit publieke gelden wodt bekostigd.

Deze commissie heeft een notitie opgesteld die goedgekeurd is door alle 27 wetenschappelijke verenigingen in de Raad Opleiding en een standpunt inneemt over de vergoeding van opleidingsactiviteiten door de opleidingsklinieken. Een gezamenlijk standpunt biedt duidelijkheid en transparantie over de besteding van subsidiegelden, specifiek voor opleidingsactiviteiten van aios en opleiders.

 

Een gezamenlijk standpunt

In het standpunt van alle wetenschappelijke verenigingen over de vergoeding van opleidingsactiviteiten zijn drie uitgangspunten geformuleerd:

  1. Transparantie over de besteding van opleidingsgelden uit het Opleidingsfonds is essentieel
  2. Om de opleiding professioneel vorm te geven, dienen opleiders gecompenseerd te worden door de opleidingsklinieken
  3. Verplichte opleidingsactiviteiten van aios dienen altijd 100% vergoed te worden.
Het standpunt kan een leidraad zijn bij het gesprek tussen aios, opleiders en opleidingsklinieken over de vergoeding van opleidingsactiviteiten.

De OMS is in gesprek met de voorzitters van de koepelorganisaties van de ziekenhuizen (NFU, NVZ, STZ) om te bespreken hoe het document verder uitgewerkt en in de praktijk gebracht kan worden.

Deel deze pagina