Pijlers>Opleiding>Verdeling van opleidingsplaatsen>Onderwerpen>Stichting BOLS

Verdeling van opleidingsplaatsen

Stichting BOLS

Het BOLS is sinds 2002 het overlegplatform voor de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Orde van Medisch Specialisten (OMS) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om jaarlijks met elkaar een voorstel voor de instroom van aios te maken voor onder andere de medische vervolgopleidingen. In 2007 is de positie van het BOLS gewijzigd door de invoering van het Opleidingsfonds en is de Stichting BOLS opgericht.

Doel

De Stichting heeft als doel om verdelingsvoorstellen te maken voor de instroom van onder andere de aios in de medische vervolgopleidingen. Dit gebeurt naar aanleiding van het aantal instroomplaatsen dat jaarlijks door het ministerie van VWS wordt vastgesteld. Dit aantal baseert het ministerie op ramingen en adviezen van het Capaciteitsorgaan. De opleidingsklinieken die deze instroomplaatsen op basis van het verdeelplan invullen, krijgen van de minister van VWS subsidie uit het Opleidingsfonds.

Rol van het BOLS

Het BOLS is de spil in het toewijzingsproces van opleidingsplaatsen van alle erkende medische vervolgopleidingen en daarnaast van de ziekenhuisfarmacie, klinische fysica, klinische chemie, orthodontie, spoedeisende geneeskunde en kaakchirurgie. In 2011 heeft het ministerie van VWS de betrokken veldpartijen meer verantwoordelijkheden en ruimte in het toewijzingsproces gegeven. Voor wetenschappelijke verenigingen betekent dit dat door beter te motiveren hoe de verdeling van opleidingsplaatsen over de opleidings- en onderwijsregio’s (OOR’s)volgens hen zou moeten zijn, zij meer grip op het verdeelproces kunnen krijgen.


De Orde van Medisch Specialisten wordt in het BOLS vertegenwoordigd door Koop Bosscha.

 

Deel deze pagina