Pijlers>Beroepsbelangen>Dienstverband>Wet- en regelgeving, Opleiding>Onderwerpen>MSRC

Wet- en regelgeving, Opleiding

MSRC

Medisch Specialisten Registratie Commissie

Er zijn drie registratiecommissies: voor medisch specialisten (MSRC), voor huisartsen, verpleeghuisartsen en artsen voor verstandelijk gehandicapten (HVRC) en voor sociaal geneeskundigen (SGRC). De MSRC is de registratiecommissie voor medisch specialisten en is ingesteld door het federatiebestuur van de KNMG, waarin ook de OMS is vertegenwoordigd. Het bureau van de MSRC is ondergebracht bij de KNMG, die zorg draagt voor de  administratieve organisatie en ondersteunende bedrijfsvoering. Alle wetenschappelijke verenigingen van de 27 erkende medisch specialismen zijn vertegenwoordigd in het plenaire orgaan van de MSRC.

 

Eind 2010 is besloten de drie registratiecommissies samen te voegen tot één registratiecommissie geneeskundige specialismen. Uitwerking van dit besluit volgt nog.

Taken

De MSRC voert de regels uit over opleiding en registratie van specialismen en profielen, die opgesteld zijn door het College Geneeskundige Specialismen (CGS). In de Regeling Specialismen en Profielen Geneeskunst zijn de taken van de registratiecommissies, waaronder de MSRC, beschreven.

Geschillen en advies

De Regeling Specialismen en Profielen Geneeskunst voorziet ook in het instellen van twee commissies, de Commissie voor Geschillen (CvG) en de Adviescommissie (ACO). CvG behandelt geschillen met betrekking tot de opleiding, ACO buigt zich over bezwaarschriften tegen besluiten van een registratiecommissie over de (her)registratie als specialist.

Deel deze pagina